1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web és CINCMES Task Force, SL (endavant CINCMES), amb domicili a aquests efectes en Passatge de Can Capellans, 3. 2º2º. Molins de Rei. 08750, Barcelona, amb número de C.I.F.: B66729179 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Correu electrònic de contacte: rhinojosa@cincmes.cat.

2. USUARIS

L’accés i/o ús del portal de CINCMES atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflexades. Les esmenades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

www.cincmes.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (endavant, “els continguts”) a Internet pertinents a CINCMES o als seus llicenciants als qui l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot arribar a proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que CINCMES, creadora del lloc web, ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i al ordre públic; (ii) difondre contingut o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o temptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de CINCMES, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmenats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. CINCMES es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o infància, en ordre o seguretat pública o que, a seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CINCMES no serà responsable de les opinions publicades per els usuaris a través dels fòrums, xats, o qualsevol altra eina de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

CINCMES compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a rhinojosa@cincmes.cat, farà saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça, la direcció del responsable, la possibilita de exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades de tercers en el seu cas.

Tanmateix, CINCMES informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CINCMES per sí o com cessionaria, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i indusrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, audio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i dissent, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necssaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CINCMES o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, parraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides les reproducions, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic sense l’autorització de CINCMES. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i industrial titularitat de CINCMES. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador, o en qualsevol altre suport físic sempre i quant sigui, única i exclusivament, per el seu us personal i privat.

L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que fos instal·lat en les pàgines de CINCMES.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CINCMES no es fa responsable, en cap cas, dels danys o prejudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omisions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissio de virus o programes maliciosos o lesvis en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS

CINCMES es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en el portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas de que en www.cincmes.cat es disposessin enllaços o hipervincles a altres llocs web d’Internet, CINCMES no exercirà cap tipus de control sobre dits llocs web i continguts. En cap cas CINCMES assumirà responsabilitat alguna per els continguts d’algun enllaç pertinent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ

CINCMES es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquests usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS

CINCMES perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

CINCMES podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins degudament publicades, siguin modificades per altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ

La relació entre CINCMES i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sometrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.